Certyfikat Złoty Płatnik 2015 dla hurtowni ELEKTRO-SAL.

Posted on 2016-06-02 Elektro-Sal

W plebiscycie Złoty Płatnik 2015 organizowanym corocznie przez HERMES, hurtownia Elektro-Sal osiągnęła najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, spełniając wszystkie rygorystyczne kryteria procesu weryfikacyjnego. Uzyskała wysoki Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) oraz rating na poziomie powyżej CCC, a wszystkie zobowiązania płatnicze były dokonane rzetelnie i terminowo.