Kolejna nasza inwestycja w fazie realizacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce parkingu magazynowego, o powierzchni 30 ha, dla importowanych samochodów.