W listopadzie z sukcesem zakończony został trwający trzy i pół roku, realizowany przy współpracy z naszą hurtownią elektroinstalacyjną projekt modernizacji oświetlenia hali produkcyjnej koncernu NGK Ceramics, zlokalizowanej w gliwickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Projekt zakładał sukcesywną wymianę metalohalogenkowych opraw typu high-bay o mocy 250 W na energooszczędne oprawy ledowe. Inwestor poddał testom oprawy rozmaitych producentów. W ich wyniku najlepszą, spełniającą wszystkie oczekiwania klienta, okazała się zaproponowana przez naszą hurtownię oprawa LED HB 120W CW.

W efekcie wymiany 480 opraw uzyskano ponad dwukrotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia hali, co przełożyło się na konkretne korzyści finansowe oraz korzystnie wpłynęło na poprawę jakości środowiska – ze względu na zmniejszoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery.